Installerad lösning

Olmia är aktivt engagerade på-plats hos våra kunder där vi bevakar, upprätthåller och utvecklar flödet mellan olika systemkomponenter. Detta har ofta resulterat i ett långt och nära samarbete med våra kunder för att löpande anpassa och utveckla verksamhetsstödet såväl som den generella systemmiljön.

Produkter och lösningar

Olmia levererar produkter för dokumenthantering som inkluderar hela processen inklusive import, lagring och återsökning. Vi implementerar, förvaltar och underhåller lösningar som inkluderar e-arkiv, skannrar, tolknings- och RPA programvaror.

Produkter och lösningar
D-Ware logo

Våra e-arkivlösningar erbjuder snabb och effektiv lagring och återsökning av allt som kan lagras (dokument, bilder, email etc ) och som man sedan behöver åtkomst till på ett enkelt, snabbt och säkert sätt. Systemet inkluderar inbyggd privacy-by-design funktionalitet för automatisk gallring, single sign-on samt delning av filer och data på ett säkert sätt.

Kodak alaris logo
OS logo

Om ni har behov av en skanningslösning för att digitalisera era egna fysiska dokument, så levererar vi skannerlösningar av högsta klass.

Kontakta oss med ert specifika behov. Vi levererar och installerar skanningslösningar från välkända producenter som anpassas för att passa mindre såväl som stora organisationer.

Hyland logo small
SoftRobot logo

Vi levererar kraftfulla systemlösningar som automatiskt fångar och processar data från de flesta typer av fysiskt material. Vi levererar även workflow/arbetsprocess-lösningar för dokumentfångst, klassificering och bearbetning.

Hör av dig till oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig