Om Olmia

Verksamhet

Olmia är ett privat svenskt aktiebolag med många års samlad erfarenhet av hantering och lagring av information.  Våra kunder och pågående uppdrag innefattar olika typer av verksamhetsområden bl.a. bank & finans, försäkring & pension, teknik & industri och offentlig förvaltning.

Vi står för en modern och effektiv informationshantering, baserat på de verksamhets- och säkerhetskrav som vi alla berörs av. Oberoende av vilken typ av verksamhet ni bedriver.

Produkter & lösningar

Vi levererar informationslösningar som bygger på produkter och komponenter inom digitalisering, AI, texttolkning, e-arkiv och återsökning av data. Samtliga komponenter i våra lösningar kommer från väl utvalda leverantörer och innefattas av högsta grad av tillförlitlighet och säkerhet.  

Vi erbjuder både installerade lösningar samt Moln/SaaS-baserade lösningar. Våra molnlösningar erbjuder hög säkerhetsklass både vad gäller fysisk och digital säkerhet. All datatransport och lagring sker inom Sveriges gränser, ingen data lämnar landet.

Kompletterande tjänster

Våra välrenommerade tjänster inkluderar aktiv förvaltning och löpande utveckling av våra kunders systemmiljö. Detta skapar oss möjligheten att föreslå och införa förbättringar i flödet mellan olika systemkomponenter för att effektivisera kundens användning av systemstödet, vilket kan vara en utmaning för specifika komponentleverantörer och enskilda systemägare

Företagsledning

Konsult och Serviceansvarig

Rickard Andersson​

Rickard är en av grundarna av Olmia AB och har många års praktisk erfarenhet av våra kunders verksamhetsområden och system-miljöer. Rickard ansvarar för att våra kunder alltid har bästa förutsättningar vad gäller deras behov av system- och resursstöd ifrån Olmia.

VD

Henrik Gidlöf

Henrik är en av grundarna av Olmia AB och har arbetat i drygt 20 år inom IT branschen. Henrik har lång erfarenhet inom affärs-, projekt- och leveransledning och driver våra långsiktiga förvaltnings- och utvecklingsbehov för befintliga och kommande kunder.

Teknik och Utvecklingsansvarig

Stefan Johansson

Stefan ansvarar för teknikutveckling. Han har lång erfarenhet av de lösningar som Olmia erbjuder och har djup kunskap inom säkerhetsfrågor och de verksamhetsområden som produkterna utvecklas för.

Ekonomi

Magnus Nilsson​

Magnus ansvarar för ekonomi och uppskattar att vara delaktig i både affärsverksamhet och organisation och drivs av att utveckla ett framgångsrikt och lönsamt företag.

Hör av dig till oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig